Obuka Mladih Romskih Lidera

Obuka Mladih Romskih Lidera


Pored rada sa školskom decom i njihovim roditeljima, posebna pažnja u Programu podrške u obrazovanju i integraciji romske dece u školski sistem, posvećena je osposobljavanju mladih Roma i Romkinja srednjoškolaca, kao potencijalnih budućih romskih lidera.

Ovo osposobljavanje ima za cilj da se oni kroz proces obrazovanja i kroz sprovođenje modela podrške obrazovnim potrebama u njihovim zajednicama aktivno uključe u naporu ka stvaranju bolje budućnosti romskih zajednica u celini.

Proces nastanka nove generacije mladih Roma koji su počeli da se razvijaju kroz projekat podrške u obrazovanju je u toku. Organizovan je poseban plan podrške i obuke za njihovo osnaživanje.

Od 2013. godine kroz obuku je prošlo 15 mladih Roma i Romkinja od kojih je petoro njih uspešno završilo program obuke i zatim zaposleno direktno u projektu.


Aktivnosti:


  • Radionice motivacionog i obrazovnog karaktera namenjene su mladim Romima i Romkinjama koji pohađaju srednju školu, kao podrška da istraju u školovanju i usmere se ka tržištu rada ili daljem obrazovanju nakon završene škole. Radionice se održavaju jedanput mesečno u trajanju od dva sata i u njima učestvuje do 10 srednjoškolaca.
  • Obuka potencijalnih mladih Romskih lidera/lokalnih pomoćnika koji pohađaju srednju školu ili su završili srednju/višu školu, organizuje se za rad sa decom u projektu, radi primene modela podrške u obrazovanju dece u njihovim Romskim zajednicama. Kroz obuku prolazi do 10 mladih Roma i Romkinja i ona sadrži sledeće:
    •  praktična obuka za rad sa decom od 1. do 4. i od 5. do 8. razreda u trajanju od jedne školske godine
    •  četiri seminara godišnje na teme – Romsko dete i škola, Podučavanje i učenje dece osnovno-školskog uzrasta, Razvojne karakteristike dece osnovno-školskog uzrasta, Razvoj komunikacijskih veština, Razvojni pristup učenju i podučavanju kroz radioničarski rad.
    •  redovni mesečni sastanci sa učitelima/mentorima radi razmene iskustava, planiranja aktivnosti i izveštavanja;
    •  odabir i zapošljavanje u program Hleba života mladih lidera i lokalnih pomoćnika koji su se istakli u praktičnoj obuci i osposobili za rad sa decom

Naši Donatori: