Rad u programu sa starijima pomoću Viber i Zoom aplikacije

Objavljeno: 18 Jan 2021

Rad u programu sa starijima pomoću Viber i Zoom aplikacije width=

Hleb života je svoj rad u programu Briga o starijima prilagodio epidemiološkoj situaciji i merama koje su propisane od strane državnih institucija, pre svega se to odnosi na zabranu okupljanja u zatvorenom prostoru više od 5 ljudi.

U decembru je organizovan Viber sastanak koordinacionog tela kluba "Topli kutak" sačinjen od 10 seniora, tom prilikom su seniori pravili planove za prva tri meseca 2021 godine, pre svega vezano za aktivnosti ansambla Hleba života.

U decembru je takođe formirana viber grupa namenjena negovateljima dementnih osoba sa kojima Hleb života radi zajedno sa lekarima iz udruženja „Destigma“. Deset negovatelja je prihvatilo ovakav vid komunikacije a radi bolje i efikasnije informisanosti o aktivnostima Mreže i planovima za održavanje online radionica. Pomenuta Mreža za podršku negovateljima dementnih je održala prvi Zoom sastanak 29.decembra. Uz učešće predstavnika članica Mreže (“Destigma”, Volonterski servis Zvezdara i Hleb života ) napravljen je presek rada u prethodnom periodu. Dogovorene su osnove rada Mreže za prvi kvartal 2021. god.

Za naredni period je planirana obuka seniora kluba „Topli kutak“ za korišćenje Zoom aplikacije, kroz koju će moći da organizuju različite radionice-edukativne, kreativne i druge u kojima su do pojave pandemije bili izuzetno aktivni.